Roel ut é Mieden. Vår tredje frieser och tänkt efterföljare efter Anton.. Roel är 4 år och valack. Både riden och körd och kommer att fortsätta sin utbildning hos oss och Frieserskjutsen. Med Roel startade vi först konsekvent ledarskapsträning och håller på med miljöträning med vilket han redan har gjort stora framsteg. Rutin och konsekvens är viktiga byggstenar för våra unghästars träning. Eftersom han är ung fortfarande tas all träning med ro just för att bibehålla hans glädje och positiva attityd till arbete. Våra hästar måste tycka allt vi gör med dem är roligt!

 image  image image image image image image Roel